Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Luftentfeuchter  >  Akolade Zitronenentfeuchter mit Lufterfrischer 340 g
ausverkauft

Akolade Zitronenentfeuchter mit Lufterfrischer 340 g

zlepšuje kvalitu vzduchu a dodá Vašemu domovu svěží vůní

-7%

Akolade Zitronenentfeuchter mit Lufterfrischer 340 g
Unser Preis
1.37 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.11 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.48 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.37 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1602174
Der Strichcode EAN:5029219000323
Hersteller:Manticore Ltd UK
De Marke:manticore Akolade  (web)
manticore Akolade
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung. Ziehen Sie die Folie ab, so dass nur die weiße Schicht übrig bleibt. Diese Schicht absorbiert Feuchtigkeit und schützt die Kristalle. Die weiße Schicht darf nicht entfernt oder ausgespült werden. Bringen Sie den Kunststoffdeckel wieder an. Stellen Sie den Luftentfeuchter an einem geeigneten Ort auf. Sobald der Luftentfeuchter die gesamte Wassermenge absorbiert hat (d. h. wenn alle Pellets flüssig geworden sind), werfen Sie sie in einen Plastikbeutel und entsorgen Sie sie mit dem Hausmüll. Je nach Luftfeuchtigkeit kann das Produkt 3-6 Wochen halten. Nicht zur Verwendung im Badezimmer empfohlen.

Inhaltsstoffe

Inhalt:
Calciumchlorid.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Akolade Zitronenentfeuchter mit Lufterfrischer 340 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung. Ziehen Sie die Folie ab, so dass nur die weiße Schicht übrig bleibt. Diese Schicht absorbiert Feuchtigkeit und schützt die Kristalle. Die weiße Schicht darf nicht entfernt oder ausgespült werden. Bringen Sie den Kunststoffdeckel wieder an. Stellen Sie den Luftentfeuchter an einem geeigneten Ort auf. Sobald der Luftentfeuchter die gesamte Wassermenge absorbiert hat (d. h. wenn alle Pellets flüssig geworden sind), werfen Sie sie in einen Plastikbeutel und entsorgen Sie sie mit dem Hausmüll. Je nach Luftfeuchtigkeit kann das Produkt 3-6 Wochen halten. Nicht zur Verwendung im Badezimmer empfohlen.

Inhaltsstoffe

Inhalt:
Calciumchlorid.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ