>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Geschirrspülen  >  Handwäsche  >  Citra Lemon Geschirrspülmittel 500 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Citra Lemon Geschirrspülmittel 500 ml

-3%

Citra Lemon Geschirrspülmittel 500 ml
Unser Preis
1.38 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.05 EUR (3%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.43 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.38 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:44814
Der Strichcode EAN:8585003910690
Hersteller:Tatrachema, družstvo Trnava
De Marke:Tatrachema Citra  (web)
Tatrachema Citra
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

10 ml Reinigungsmittel = 5 l Wasser. Nach dem Waschen mit klarem Wasser ausspülen.

5-15% anionische und 5% nichtionische Tenside, Methylchlorisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Parfüm, Butylphenylmethylpropional, Alpha-Isomethylionon, Farbstoff.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.38 EUR
100%
Splňuje očekáváné
1.38 EUR
100%
doporučuji
novinkavýbornýpříjemná parfemace
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Citra Lemon Geschirrspülmittel 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

10 ml Reinigungsmittel = 5 l Wasser. Nach dem Waschen mit klarem Wasser ausspülen.

5-15% anionische und 5% nichtionische Tenside, Methylchlorisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Parfüm, Butylphenylmethylpropional, Alpha-Isomethylionon, Farbstoff.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.38 EUR
100%
Splňuje očekáváné
1.38 EUR
100%
doporučuji
novinkavýbornýpříjemná parfemace
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ