>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Geschirrspülen  >  Handwäsche  >  Jar Sensitive Tea Tree & Mint 450 ml Handgeschirrspülmittel
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Jar Sensitive Tea Tree & Mint 450 ml Handgeschirrspülmittel

-7%

Jar Sensitive Tea Tree & Mint 450 ml Handgeschirrspülmittel
Unser Preis
1.67 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.12 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.79 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.67 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:102041
Der Strichcode EAN:4015400991311
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Jar  (web)
Jar
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Verwenden Sie eine kleine Menge von Jar auf einem Schwamm oder direkt auf dem Geschirr. Fügen Sie bei Bedarf mehr Produkt hinzu. Spülen Sie das Geschirr nach dem Waschen ab. 

Dosierung:
passen Sie die Anzahl der Tropfen an die Menge des Geschirrs, des Wassers und der Art/des Grades der Verschmutzung an.

Geschirrspültipp:
Um die Verbreitung von Bakterien auf dem Schwamm zu verhindern, spülen Sie den Schwamm nach dem Geschirrspülen aus, sprühen Sie 1 oder 2 Mal Jar darauf und drücken Sie ihn aus, um das Produkt aufzusaugen.

5-15% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Methylisothiazolinon, Phenoxyethanol, Parfüm, HexylCinnamal, Linalool.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.67 EUR
100%
Spokojenost s tímto výrobkem.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Jar Sensitive Tea Tree & Mint 450 ml Handgeschirrspülmittel

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Verwenden Sie eine kleine Menge von Jar auf einem Schwamm oder direkt auf dem Geschirr. Fügen Sie bei Bedarf mehr Produkt hinzu. Spülen Sie das Geschirr nach dem Waschen ab. 

Dosierung:
passen Sie die Anzahl der Tropfen an die Menge des Geschirrs, des Wassers und der Art/des Grades der Verschmutzung an.

Geschirrspültipp:
Um die Verbreitung von Bakterien auf dem Schwamm zu verhindern, spülen Sie den Schwamm nach dem Geschirrspülen aus, sprühen Sie 1 oder 2 Mal Jar darauf und drücken Sie ihn aus, um das Produkt aufzusaugen.

5-15% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Methylisothiazolinon, Phenoxyethanol, Parfüm, HexylCinnamal, Linalool.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.67 EUR
100%
Spokojenost s tímto výrobkem.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ