Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Geschirrspülen  >  Handwäsche  >  Madel Piatti Fruchtgel Limettenprodukt zum Spülen von Geschirr, Glas und Fußböden 4 l
ausverkauft

Madel Piatti Fruchtgel Limettenprodukt zum Spülen von Geschirr, Glas und Fußböden 4 l

-10%

Madel Piatti Fruchtgel Limettenprodukt zum Spülen von Geschirr, Glas und Fußböden 4 l
Unser Preis
4.41 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.48 EUR (10%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.89 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.41 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1601890
Der Strichcode EAN:8002295060136
Hersteller:Madel S.p.a. Italy
De Marke:Madel® Piatti Concentrato  (web)
Madel® Piatti Concentrato
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Geben Sie beim Spülen eine kleine Menge Spülmittel entweder auf den Schwamm oder direkt auf das Geschirr. Spülen Sie das Geschirr nach dem Waschen ab. Dosieren Sie das Flüssigwaschmittel entsprechend der Menge des Geschirrs, der Art oder dem Grad der Verschmutzung.Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Inhaltsstoffe

5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 % anionische Tenside, Duftstoffe (Limonene), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Madel Piatti Fruchtgel Limettenprodukt zum Spülen von Geschirr, Glas und Fußböden 4 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

Geben Sie beim Spülen eine kleine Menge Spülmittel entweder auf den Schwamm oder direkt auf das Geschirr. Spülen Sie das Geschirr nach dem Waschen ab. Dosieren Sie das Flüssigwaschmittel entsprechend der Menge des Geschirrs, der Art oder dem Grad der Verschmutzung.Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Inhaltsstoffe

5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 % anionische Tenside, Duftstoffe (Limonene), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ