>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Nagetiere bekämpfen - Rodentizide  >  Schädlingsbekämpfung, Gifte  >  Bros Granulat für Mäuse und Ratten 7 x 20 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Bros Granulat für Mäuse und Ratten 7 x 20 g

s vůní zrna, rozmisťování jedu bez dotyku

-6%

Bros Granulat für Mäuse und Ratten 7 x 20 g
Unser Preis
1.77 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.12 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.89 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.77 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1804143
Der Strichcode EAN:5904517244092
Hersteller:Bros sp.j. Polsko
De Marke:Bros  (web)
Bros
Artikelbeschreibung
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Legen Sie die Köder nur in Köderstationen aus, die gegen versehentliches Öffnen gesichert sind, und an Stellen, an denen sich Nagetiere aufhalten: in der Nähe ihrer Baue/Löcher, Futter- und Brutplätze und auf ihren Wanderwegen.
Tüten zum sofortigen Gebrauch (nicht öffnen). Nagetiere können den Beutel leicht durchbeißen und an das Gift gelangen.

Hausmaus: 60 g pro 5-10 m.
Gewöhnliche Ratte: 100 g pro 5-10 m.

Überwachen Sie die Köderstationen und den Verbrauch der Köder, füllen Sie die Köder nach und entfernen Sie tote Nagetiere 2 bis 3 Tage nach der Ausbringung in Innenräumen oder 5 bis 7 Tage nach der Ausbringung in der Nähe von Gebäuden und danach mindestens wöchentlich. Ziehen Sie nicht-chemische Methoden der Nagetierbekämpfung in Betracht, bevor Sie das Produkt verwenden.

Wirkstoff: Bromadiolon 0,0029% (0,029 g/kg), ein Gemisch von Antikoagulantien. Zulassungsnummer: auf der Verpackung. Für den allgemeinen Gebrauch.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lesen Sie vor der Anwendung das Etikett. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken: sofort Giftinformationszentrum/Arzt/Telefon anrufen. 224 919 293 oder 224 915 402 (24 Stunden am Tag).

Sicherheitsdatenblatt

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.77 EUR
100%
Účinné i když jsou granule v sáčku
1.77 EUR
100%
Už několikrát použito a opravdu funguje.
1.77 EUR
100%
100% účinek
1.77 EUR
100%
Super vec
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bros Granulat für Mäuse und Ratten 7 x 20 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Legen Sie die Köder nur in Köderstationen aus, die gegen versehentliches Öffnen gesichert sind, und an Stellen, an denen sich Nagetiere aufhalten: in der Nähe ihrer Baue/Löcher, Futter- und Brutplätze und auf ihren Wanderwegen.
Tüten zum sofortigen Gebrauch (nicht öffnen). Nagetiere können den Beutel leicht durchbeißen und an das Gift gelangen.

Hausmaus: 60 g pro 5-10 m.
Gewöhnliche Ratte: 100 g pro 5-10 m.

Überwachen Sie die Köderstationen und den Verbrauch der Köder, füllen Sie die Köder nach und entfernen Sie tote Nagetiere 2 bis 3 Tage nach der Ausbringung in Innenräumen oder 5 bis 7 Tage nach der Ausbringung in der Nähe von Gebäuden und danach mindestens wöchentlich. Ziehen Sie nicht-chemische Methoden der Nagetierbekämpfung in Betracht, bevor Sie das Produkt verwenden.

Wirkstoff: Bromadiolon 0,0029% (0,029 g/kg), ein Gemisch von Antikoagulantien. Zulassungsnummer: auf der Verpackung. Für den allgemeinen Gebrauch.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lesen Sie vor der Anwendung das Etikett. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken: sofort Giftinformationszentrum/Arzt/Telefon anrufen. 224 919 293 oder 224 915 402 (24 Stunden am Tag).

Sicherheitsdatenblatt

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.77 EUR
100%
Účinné i když jsou granule v sáčku
1.77 EUR
100%
Už několikrát použito a opravdu funguje.
1.77 EUR
100%
100% účinek
1.77 EUR
100%
Super vec
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ