>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Geschirrspülen  >  Geschirrspülmittel  >  Tablets  >  Fertig All in 1 Deep Clean Tabletten in der Spülmaschine 52 Stück
ausverkauft

Fertig All in 1 Deep Clean Tabletten in der Spülmaschine 52 Stück

-3%

Fertig All in 1 Deep Clean Tabletten in der Spülmaschine 52 Stück
Unser Preis
6.33 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.19 EUR (3%)
Der Preis in unseren Geschäft
6.52 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 6.33 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1602018
Der Strichcode EAN:5900627066616
Hersteller:Reckitt Benckiser
De Marke:finish - Calgonit  (web)
finish - Calgonit
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Legen Sie die Tablette in den Spender an der Innenseite der Tür Ihres Geschirrspülers. Wenn die Tablette nicht in den Geschirrspüler passt, wenden Sie sich an den Hersteller des Geschirrspülers oder verwenden Sie die Gebrauchsanweisung. Geeignet für Klärgruben. Für beste Ergebnisse bei kurzen Spülprogrammen legen Sie die Tablette auf den Boden des Geschirrspülers, neben den Filter. Die integrierte Salz- und Polierfunktion ist bei weichem, mittelhartem und hartem Wasser bis zu 21°dH (≤ 95% der Haushalte) wirksam. Bei sehr hartem Wasser (über 21°dH) können Sie für bessere Waschergebnisse auch Finish-Salz verwenden.

5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Phosphonate, weniger als 5 % Polycarboxylate, nichtionische Tenside, Enzyme (Subtilisin, Amylase), Parfüm.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Fertig All in 1 Deep Clean Tabletten in der Spülmaschine 52 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Legen Sie die Tablette in den Spender an der Innenseite der Tür Ihres Geschirrspülers. Wenn die Tablette nicht in den Geschirrspüler passt, wenden Sie sich an den Hersteller des Geschirrspülers oder verwenden Sie die Gebrauchsanweisung. Geeignet für Klärgruben. Für beste Ergebnisse bei kurzen Spülprogrammen legen Sie die Tablette auf den Boden des Geschirrspülers, neben den Filter. Die integrierte Salz- und Polierfunktion ist bei weichem, mittelhartem und hartem Wasser bis zu 21°dH (≤ 95% der Haushalte) wirksam. Bei sehr hartem Wasser (über 21°dH) können Sie für bessere Waschergebnisse auch Finish-Salz verwenden.

5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Phosphonate, weniger als 5 % Polycarboxylate, nichtionische Tenside, Enzyme (Subtilisin, Amylase), Parfüm.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ