Hauptseite  >  Bauen und Wohnen  >  Gesundheit  >  Desinfektion  >  Savo Anti-Pilz-Bad 500 ml + Savo Plus Gel Eukalyptus 750 ml
ausverkauft

Savo Anti-Pilz-Bad 500 ml + Savo Plus Gel Eukalyptus 750 ml

Savo Anti-Pilz-Bad 500 ml + Savo Plus Gel Eukalyptus 750 ml
Unser Preis
3.78 EUR zuzüglich MwSt. 
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.78 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:66880
Der Strichcode EAN:8594005398191
Hersteller:Unilever
De Marke:Savo®  (web)
Savo®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Anwendungsbereich: Savo Anti-Schimmel Bad ist geeignet für Keramik, Fliesen, Emaille, Glas, Spiegel, Kunststoffe, Laminat, Acryl, Vinyl, Silikon, Gummi, Teflon, Edelstahl, verchromte Oberflächen. Entfernt Schimmel aus Fliesenfugen, Fliesen, Ecken von Duschen und Badewannen. Reinigt perfekt Shampoo- und Seifenflecken und gibt Oberflächen ihren matten Weißton zurück.

Gebrauchsanweisung: Das Produkt aus 10 - 15 cm Entfernung auf die betroffenen Stellen sprühen und einwirken lassen. Nach 15 - 20 Minuten die behandelte Stelle mit Wasser abspülen oder das Produkt trocknen lassen. Der Schimmelpilz darf vor dem Besprühen nicht entfernt werden, um die Verbreitung gefährlicher Sporen zu vermeiden. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Befall stark ist.

+ Savo Plus Gel Eukalyptus
Auf die Toilette auftragen und 15 Minuten einwirken lassen. und dann ausspülen. Für Abfall und Waschbecken 5 Minuten einplanen. und dann mit Wasser abspülen. Für Pflastersteine - hellt die Fugen auf. Direkt auf den Straßenbelag auftragen, nach Bedarf einwirken lassen und mit Wasser abspülen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Savo Anti-Pilz-Bad 500 ml + Savo Plus Gel Eukalyptus 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Anwendungsbereich: Savo Anti-Schimmel Bad ist geeignet für Keramik, Fliesen, Emaille, Glas, Spiegel, Kunststoffe, Laminat, Acryl, Vinyl, Silikon, Gummi, Teflon, Edelstahl, verchromte Oberflächen. Entfernt Schimmel aus Fliesenfugen, Fliesen, Ecken von Duschen und Badewannen. Reinigt perfekt Shampoo- und Seifenflecken und gibt Oberflächen ihren matten Weißton zurück.

Gebrauchsanweisung: Das Produkt aus 10 - 15 cm Entfernung auf die betroffenen Stellen sprühen und einwirken lassen. Nach 15 - 20 Minuten die behandelte Stelle mit Wasser abspülen oder das Produkt trocknen lassen. Der Schimmelpilz darf vor dem Besprühen nicht entfernt werden, um die Verbreitung gefährlicher Sporen zu vermeiden. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Befall stark ist.

+ Savo Plus Gel Eukalyptus
Auf die Toilette auftragen und 15 Minuten einwirken lassen. und dann ausspülen. Für Abfall und Waschbecken 5 Minuten einplanen. und dann mit Wasser abspülen. Für Pflastersteine - hellt die Fugen auf. Direkt auf den Straßenbelag auftragen, nach Bedarf einwirken lassen und mit Wasser abspülen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ