Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Liquid  >  Savo Universal Waschgel für weiße und farbige Kleidung 20 Dosen 1 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Savo Universal Waschgel für weiße und farbige Kleidung 20 Dosen 1 l

pečuje o barevné i bílé oblečení a zanechá jej hygienicky čisté

Aktionsrabatte
-5%

Savo Universal Waschgel für weiße und farbige Kleidung 20 Dosen 1 l
Unser Preis
6.4 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.37 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
6.77 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 6.40 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1800452
Der Strichcode EAN:8710447396278
Hersteller:Unilever
De Marke:Savo®  (web)
Savo®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Die Dosierung des Waschpulvers beträgt 110 ml = 70 g pro 1 Waschgang, die Dosierung des Waschgels beträgt 50 ml pro 1 Waschgang.

Beachten Sie immer die Pflegehinweise auf dem Kleidungsstück. Waschen Sie dunkle Kleidung separat. Prüfen Sie die Farbechtheit der Kleidung, bevor Sie unverdünntes Flüssigwaschmittel zur Vorreinigung verwenden. Nicht auf Seide und Wolle verwenden.

Inhaltsstoffe

5-15% anionische Tenside, <5% Enzyme, nichtionische Tenside, optische Aufheller, Parfüm, Phosphonate, Polycarboxylate, Seife, Butylphenylmethylpropional, Citronellol, Eugenol, Limonene, Benzisothiazolinon.

 

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
6.40 EUR
100%
Super praci gel.
6.40 EUR
100%
6.40 EUR
100%
Pěkně voní, pere dobře. Spokojenost.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Savo Universal Waschgel für weiße und farbige Kleidung 20 Dosen 1 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

Die Dosierung des Waschpulvers beträgt 110 ml = 70 g pro 1 Waschgang, die Dosierung des Waschgels beträgt 50 ml pro 1 Waschgang.

Beachten Sie immer die Pflegehinweise auf dem Kleidungsstück. Waschen Sie dunkle Kleidung separat. Prüfen Sie die Farbechtheit der Kleidung, bevor Sie unverdünntes Flüssigwaschmittel zur Vorreinigung verwenden. Nicht auf Seide und Wolle verwenden.

Inhaltsstoffe

5-15% anionische Tenside, <5% Enzyme, nichtionische Tenside, optische Aufheller, Parfüm, Phosphonate, Polycarboxylate, Seife, Butylphenylmethylpropional, Citronellol, Eugenol, Limonene, Benzisothiazolinon.

 

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

6.40 EUR
100%
Super praci gel.
6.40 EUR
100%
6.40 EUR
100%
Pěkně voní, pere dobře. Spokojenost.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ