Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Geschirrspülen  >  Geschirrspülmittel  >  Tablets  >  Somat Classic Geschirrspültabs 85 Stück
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Somat Classic Geschirrspültabs 85 Stück

Aktionsrabatte
-7%

Somat Classic Geschirrspültabs 85 Stück
Unser Preis
12.84 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.98 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
13.82 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 12.84 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2306472
Der Strichcode EAN:9000101577433
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Somat  (web)
Henkel Somat
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie
  • 1 Tablette für jede Art von Verschmutzung
  • die Folie in Pfeilrichtung abreißen
  • die Tablette direkt in den Spender im Geschirrspüler einlegen
  • die Tablette nicht in den Besteckkorb legen

Lagerung
An einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5° und 40°C lagern. Vermeiden Sie das Einfrieren.

Inhaltsstoffe

5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Polycarboxylate, <5% nichtionische Tenside, Phosphonate, Enzyme, Parfüm (Limonen).

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Somat Classic Geschirrspültabs 85 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie
  • 1 Tablette für jede Art von Verschmutzung
  • die Folie in Pfeilrichtung abreißen
  • die Tablette direkt in den Spender im Geschirrspüler einlegen
  • die Tablette nicht in den Besteckkorb legen

Lagerung
An einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5° und 40°C lagern. Vermeiden Sie das Einfrieren.

Inhaltsstoffe

5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Polycarboxylate, <5% nichtionische Tenside, Phosphonate, Enzyme, Parfüm (Limonen).

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ