Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Geschirrspülen  >  Handwäsche  >  Sonet Orange Fresh & Kiwi Geschirrspülmittel 1 l
ausverkauft

Sonet Orange Fresh & Kiwi Geschirrspülmittel 1 l

-4%

Sonet Orange Fresh & Kiwi Geschirrspülmittel 1 l
Unser Preis
0.8 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.03 EUR (4%)
Der Preis in unseren Geschäft
0.83 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 0.80 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2207664
Der Strichcode EAN:8594010050176
Hersteller:benaSONET, s.r.o.
De Marke:Bena SONET  (web)
Bena SONET
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Mycí prostředek na nádobí s antibakteriální přísadou. Odstraňuje mastnotu, umyje nádobí a dodá mu lesk. Příjemně zavoní po pomerančích a kiwi.

Verwenden Sie

1 polévková lžíce (10 ml) na 5 l teplé vody. Po umytí opláchněte nádobí čistou pitnou vodou.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
0.80 EUR
100%
dobré na nádobí
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Sonet Orange Fresh & Kiwi Geschirrspülmittel 1 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Mycí prostředek na nádobí s antibakteriální přísadou. Odstraňuje mastnotu, umyje nádobí a dodá mu lesk. Příjemně zavoní po pomerančích a kiwi.

Verwenden Sie

1 polévková lžíce (10 ml) na 5 l teplé vody. Po umytí opláchněte nádobí čistou pitnou vodou.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

0.80 EUR
100%
dobré na nádobí


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ