>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Kampf gegen Insekten - Biozide  >  fliegen Schädlinge  >  Auf den Piers  >  Biolit Past gegen Motten 3 Stück
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Biolit Past gegen Motten 3 Stück

působí až 8 týdnů

-5%

Biolit Past gegen Motten 3 Stück
Unser Preis
4.3 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.23 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.53 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.30 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:48267
Der Strichcode EAN:5000204921199
Hersteller:Unilever
De Marke:Biolit  (web)
Biolit
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

1. Schneiden Sie die Verpackung auf und entfernen Sie den Teig.
2. Ziehen Sie die rote Folie vom Klebestreifen ab und platzieren Sie die Falle am Ort des Geschehens, z. B. im Lebensmittelschrank.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebestelle und die Falle ist aktiviert. Für kleine Räume, z. B. küchenschränken 1 Falle, in größeren Schränken 2 Fallen. Ersetzen Sie die Falle, wenn sie mit Motten bedeckt ist oder nach 8 Wochen.

Durch den kontinuierlichen Einsatz von Fallen können Sie ein Problem erkennen, bevor es zu einem größeren Befall kommt. Sobald sich die Motten an der Falle festgesaugt haben, nehmen Sie das Futter aus den Schränken und entsorgen Sie es. Reinigen Sie die Schränke mit Spülmittel und Wasser. Füllen Sie die Fallen erst dann mit neuem Futter, wenn innerhalb von 3 Tagen nach der Reinigung keine Motten mehr auf der Leimfalle erscheinen. 

Entsorgen Sie den Inhalt/Verpackung und die gebrauchte Falle als Teil des getrennten Abfalls gemäß dem Abfallgesetz.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
4.30 EUR
100%
ÚčinnýDoporučuji
Moly spolehlivě vychytal
nic
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Biolit Past gegen Motten 3 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

1. Schneiden Sie die Verpackung auf und entfernen Sie den Teig.
2. Ziehen Sie die rote Folie vom Klebestreifen ab und platzieren Sie die Falle am Ort des Geschehens, z. B. im Lebensmittelschrank.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebestelle und die Falle ist aktiviert. Für kleine Räume, z. B. küchenschränken 1 Falle, in größeren Schränken 2 Fallen. Ersetzen Sie die Falle, wenn sie mit Motten bedeckt ist oder nach 8 Wochen.

Durch den kontinuierlichen Einsatz von Fallen können Sie ein Problem erkennen, bevor es zu einem größeren Befall kommt. Sobald sich die Motten an der Falle festgesaugt haben, nehmen Sie das Futter aus den Schränken und entsorgen Sie es. Reinigen Sie die Schränke mit Spülmittel und Wasser. Füllen Sie die Fallen erst dann mit neuem Futter, wenn innerhalb von 3 Tagen nach der Reinigung keine Motten mehr auf der Leimfalle erscheinen. 

Entsorgen Sie den Inhalt/Verpackung und die gebrauchte Falle als Teil des getrennten Abfalls gemäß dem Abfallgesetz.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.30 EUR
100%
ÚčinnýDoporučuji
Moly spolehlivě vychytal
nic
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ