>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Geschirrspülen  >  Geschirrspülmittel  >  Tablets  >  Cif All in 1 Normale Spülmaschinentabletten 46 Stück
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Cif All in 1 Normale Spülmaschinentabletten 46 Stück

Eko tablety do myčky - pevné, přírodní složení

Aktionsrabatte
-8%

Cif All in 1 Normale Spülmaschinentabletten 46 Stück
Unser Preis
4.81 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.39 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
5.2 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.81 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2100434
Der Strichcode EAN:8710522790984
Hersteller:Unilever
De Marke:Cif  (web)
Cif
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Empfohlene Dosierung:
1 Tablette für 1 Waschgang. Legen Sie die Tablette in den Spender ein und vermeiden Sie es, sie mit nassen Händen zu berühren. Wählen Sie ein Niedrigtemperaturprogramm (45 °C oder 50 °C), um den Wasser- und Energieverbrauch zu minimieren und die Wasserverschmutzung zu verringern. Es ist nicht nötig, Salz oder Politur hinzuzufügen: Diese Funktionen sind in der Tablette enthalten. Bei sehr hartem Wasser (>35 °FH) wird empfohlen, Salz in den Geschirrspüler zu geben. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig und stellen Sie sicher, dass sie sich frei drehen können.

Geben Sie nur spülmaschinenfeste Materialien in die Spülmaschine - kein Holz, Silber, Aluminium, Zinn, Kupfer, Antiquitäten, handbemalte Keramik oder bestimmte Arten von Kunststoff.

5-15 %: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis < 5 %: Polycarboxylate, nichtionische Tenside, Phosphonate, Enzyme, Parfüm.

Verschließen Sie die TabletteNPAckung nach jedem Gebrauch und halten Sie die Tabletten von Hitze und Feuchtigkeit fern.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Cif All in 1 Normale Spülmaschinentabletten 46 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Empfohlene Dosierung:
1 Tablette für 1 Waschgang. Legen Sie die Tablette in den Spender ein und vermeiden Sie es, sie mit nassen Händen zu berühren. Wählen Sie ein Niedrigtemperaturprogramm (45 °C oder 50 °C), um den Wasser- und Energieverbrauch zu minimieren und die Wasserverschmutzung zu verringern. Es ist nicht nötig, Salz oder Politur hinzuzufügen: Diese Funktionen sind in der Tablette enthalten. Bei sehr hartem Wasser (>35 °FH) wird empfohlen, Salz in den Geschirrspüler zu geben. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig und stellen Sie sicher, dass sie sich frei drehen können.

Geben Sie nur spülmaschinenfeste Materialien in die Spülmaschine - kein Holz, Silber, Aluminium, Zinn, Kupfer, Antiquitäten, handbemalte Keramik oder bestimmte Arten von Kunststoff.

5-15 %: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis < 5 %: Polycarboxylate, nichtionische Tenside, Phosphonate, Enzyme, Parfüm.

Verschließen Sie die TabletteNPAckung nach jedem Gebrauch und halten Sie die Tabletten von Hitze und Feuchtigkeit fern.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ