Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Universalreiniger  >  Cif Creme Aroma Eukalyptus & Kräuterextrakte Schleifmittel flüssiger Sand 500 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Cif Creme Aroma Eukalyptus & Kräuterextrakte Schleifmittel flüssiger Sand 500 ml

Aktionsrabatte
-7%

Cif Creme Aroma Eukalyptus & Kräuterextrakte Schleifmittel flüssiger Sand 500 ml
Unser Preis
1.52 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.11 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.63 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.52 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:88032
Der Strichcode EAN:8712561932035
Hersteller:Unilever
De Marke:Cif  (web)
Cif
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Mit einem angefeuchteten Schwamm oder Tuch auf die Oberfläche auftragen, dann einfach abwischen und abspülen. Nicht auf Linoleum, Leder oder Textilien verwenden und längeren Kontakt mit lackiertem Holz und Aluminium vermeiden. Vor der Anwendung auf empfindlichen Oberflächen und Materialien, auf untypischen und lackierten Oberflächen und Aluminium zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen. Sofort nach Gebrauch gründlich ausspülen. Vermeiden Sie grobes Schrubben. Geeignet für Glaskeramikoberflächen. Lassen Sie die Platte vor der Reinigung abkühlen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vor dem Aufwärmen gründlich abgespült wird. 

Inhaltsstoffe

höchstens 5%, aber weniger als 15% anionische Tenside, weniger als 5% nichtionische Tenside, Seife, Parfüm, Linalool, Benzisothiazolinon, Limonen.
Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hinweis

Verursacht schwere Augenreizungen. Hautreizend. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen, falls vorhanden und leicht entfernbar, entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt aufsuchen. Bei Hautreizung: Arzt aufsuchen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.52 EUR
100%
Cif je nejlepší čistící písek na nádobí!
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Cif Creme Aroma Eukalyptus & Kräuterextrakte Schleifmittel flüssiger Sand 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Mit einem angefeuchteten Schwamm oder Tuch auf die Oberfläche auftragen, dann einfach abwischen und abspülen. Nicht auf Linoleum, Leder oder Textilien verwenden und längeren Kontakt mit lackiertem Holz und Aluminium vermeiden. Vor der Anwendung auf empfindlichen Oberflächen und Materialien, auf untypischen und lackierten Oberflächen und Aluminium zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen. Sofort nach Gebrauch gründlich ausspülen. Vermeiden Sie grobes Schrubben. Geeignet für Glaskeramikoberflächen. Lassen Sie die Platte vor der Reinigung abkühlen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vor dem Aufwärmen gründlich abgespült wird. 

Inhaltsstoffe

höchstens 5%, aber weniger als 15% anionische Tenside, weniger als 5% nichtionische Tenside, Seife, Parfüm, Linalool, Benzisothiazolinon, Limonen.
Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hinweis

Verursacht schwere Augenreizungen. Hautreizend. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen, falls vorhanden und leicht entfernbar, entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt aufsuchen. Bei Hautreizung: Arzt aufsuchen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.52 EUR
100%
Cif je nejlepší čistící písek na nádobí!
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ