Hauptseite  >  Kosmetika  >  Mund  >  Zahnpflege  >  Reinigungsmittel  >  Steradent Active Plus Tiefenreinigungstabletten für Zahnersatz 30 Stück
ausverkauft

Steradent Active Plus Tiefenreinigungstabletten für Zahnersatz 30 Stück

-2%

Steradent Active Plus Tiefenreinigungstabletten für Zahnersatz 30 Stück
Unser Preis
1.7 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.04 EUR (2%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.74 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.70 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:84835
Der Strichcode EAN:5000146044178
Hersteller:Reckitt Benckiser
De Marke:Steradent  (web)
Steradent
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Für ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir, active steradent plus zweimal täglich anzuwenden. 1. bürsten und spülen Sie das Gebiss. Legen Sie die eSteadent Aktivtabletten Plus zusammen mit der Prothese und dem Glas ein. Setzen Sie die Kappe nach dem Gebrauch wieder fest auf. 2. Füllen Sie fließendes warmes Wasser ein, um die Ersatzteile zu bedecken, und lassen Sie sie 10 Minuten lang einweichen.

Nicht
kochendes Wasser direkt aus dem AS-Wasserkocher würde die Prothese beschädigen. Stärkere oder hartnäckigere Flecken müssen über Nacht eingeweicht werden (oder verwenden Sie Steradent-Tabletten mit höherer Konzentration) 3. Spülen und bürsten Sie die Prothese vor dem Tragen gründlich mit Wasser aus.

Inhaltsstoffe

Natriumhydrogencarbonat, Natriumsulfat, Zitronensäure, Natriumcarbonatperoxid, Kaliumcaroat, Natriumcarbonat, PEG-150, Apfelsäure, PEG 90, Sulfaminsäure, Tetraacetylethylendiamin, Aroma, Natriumcocylisathionat, Ceteareth 80, CI 74160, Cetylpyridiniumchlorid, Cl 45430.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Steradent Active Plus Tiefenreinigungstabletten für Zahnersatz 30 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Für ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir, active steradent plus zweimal täglich anzuwenden. 1. bürsten und spülen Sie das Gebiss. Legen Sie die eSteadent Aktivtabletten Plus zusammen mit der Prothese und dem Glas ein. Setzen Sie die Kappe nach dem Gebrauch wieder fest auf. 2. Füllen Sie fließendes warmes Wasser ein, um die Ersatzteile zu bedecken, und lassen Sie sie 10 Minuten lang einweichen.

Nicht
kochendes Wasser direkt aus dem AS-Wasserkocher würde die Prothese beschädigen. Stärkere oder hartnäckigere Flecken müssen über Nacht eingeweicht werden (oder verwenden Sie Steradent-Tabletten mit höherer Konzentration) 3. Spülen und bürsten Sie die Prothese vor dem Tragen gründlich mit Wasser aus.

Inhaltsstoffe

Natriumhydrogencarbonat, Natriumsulfat, Zitronensäure, Natriumcarbonatperoxid, Kaliumcaroat, Natriumcarbonat, PEG-150, Apfelsäure, PEG 90, Sulfaminsäure, Tetraacetylethylendiamin, Aroma, Natriumcocylisathionat, Ceteareth 80, CI 74160, Cetylpyridiniumchlorid, Cl 45430.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ