Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Weichspüler  >  Tesori d Oriente Thalasso Therapie konzentrierte Weichspüler 38 Dosen 760 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Tesori d Oriente Thalasso Therapie konzentrierte Weichspüler 38 Dosen 760 ml

-8%

Tesori d Oriente Thalasso Therapie konzentrierte Weichspüler 38 Dosen 760 ml
Unser Preis
2.76 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.23 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.99 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.76 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2301482
Der Strichcode EAN:8008970055251
Hersteller:Gr.Sarantis s.a. Francie
De Marke:Tesori d'Oriente  (web)
Tesori d'Oriente
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Füllen Sie den Weichspüler vor dem Waschen in den Weichspülerspender. Schütten Sie keinen Weichspüler direkt auf die Wäsche!

Empfohlene Dosierung
1 Verschlusskappe entspricht etwa 25 ml konzentriertem Weichspüler

Maschinenwäsche 4-5 kg Wäsche
Empfohlene Dosierung: 25 ml
Für zusätzlichen Duft: 50 ml

Handwäsche pro 5 l Wasser
Empfohlene Dosierung: 25 ml
Für zusätzlichen Duft: 50 ml

Inhaltsstoffe

Frische, unterstrichen durch den Duft von Zitrusfrüchten und wässrigen Noten voller Energie, vermittelt Leichtigkeit. Warmer Moschus in Verbindung mit Zedernholz ruft ein intensives Gefühl von Wohlbefinden und Harmonie hervor.

  • Kopf: Bergamotte, Zitrone
  • Herz: Meersalz, Seetang
  • Basis: Moschus, Zedernholz

5-15 % kationische Tenside, Konservierungsmittel (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on , 2-methyl-2H-isothiazol-3-on), Duftstoffe (Butylphenyl methylpropional, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene).

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
2.76 EUR
100%
2.76 EUR
90%
příjemná vuně
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Tesori d Oriente Thalasso Therapie konzentrierte Weichspüler 38 Dosen 760 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

Füllen Sie den Weichspüler vor dem Waschen in den Weichspülerspender. Schütten Sie keinen Weichspüler direkt auf die Wäsche!

Empfohlene Dosierung
1 Verschlusskappe entspricht etwa 25 ml konzentriertem Weichspüler

Maschinenwäsche 4-5 kg Wäsche
Empfohlene Dosierung: 25 ml
Für zusätzlichen Duft: 50 ml

Handwäsche pro 5 l Wasser
Empfohlene Dosierung: 25 ml
Für zusätzlichen Duft: 50 ml

Inhaltsstoffe

Frische, unterstrichen durch den Duft von Zitrusfrüchten und wässrigen Noten voller Energie, vermittelt Leichtigkeit. Warmer Moschus in Verbindung mit Zedernholz ruft ein intensives Gefühl von Wohlbefinden und Harmonie hervor.

  • Kopf: Bergamotte, Zitrone
  • Herz: Meersalz, Seetang
  • Basis: Moschus, Zedernholz

5-15 % kationische Tenside, Konservierungsmittel (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on , 2-methyl-2H-isothiazol-3-on), Duftstoffe (Butylphenyl methylpropional, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene).

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.76 EUR
100%
2.76 EUR
90%
příjemná vuně
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ