Hauptseite  >  Kosmetika  >  Haar  >  Haarfärben und Färben  >  Bleichmittel, Highlights  >  Biotech System Platinum Platin Creme Wasserstoffperoxid 12% 80 ml
ausverkauft

Biotech System Platinum Platin Creme Wasserstoffperoxid 12% 80 ml

-12%

Biotech System Platinum Platin Creme Wasserstoffperoxid 12% 80 ml
Unser Preis
0.99 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.14 EUR (12%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.13 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 0.99 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:39783
Der Strichcode EAN:5902399429293
Hersteller:V. Laboratories Sp. z o.o. sp.k.PL
De Marke:Biotech. System  (web)
Biotech. System
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Nur für den professionellen Gebrauch.

Inhaltsstoffe

Wasser, Wasserstoffperoxid, Cetearylalkohol, Ceteareth-20, Phosphorsäure, Natriumhexahydroxystannat, Tetra-NatriumEDTA, CI 60730.

Hinweis

Die Vorbereitung ist aggressiv. Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe. Enthält Wasserstoffperoxyd. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und vor Licht geschützt lagern.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
0.99 EUR
100%
0.99 EUR
100%
Skvělé :-) perfektní ;-) Je super :-) doporučuji
Krásná barvaLevnýPerfektně chytáŽádné fleky, žluté odstíny, na odrostech není přechod12-ti %
Musí se přikoupit modrý odbarvovací prášekPoměrně malé balení jen 80 mlDá se koupit jen po internetu, či ve starých teta prodejnách, kde mají všechno možné, nejen kosmetiku
0.99 EUR
90%
0.99 EUR
90%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Biotech System Platinum Platin Creme Wasserstoffperoxid 12% 80 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Nur für den professionellen Gebrauch.

Inhaltsstoffe

Wasser, Wasserstoffperoxid, Cetearylalkohol, Ceteareth-20, Phosphorsäure, Natriumhexahydroxystannat, Tetra-NatriumEDTA, CI 60730.

Hinweis

Die Vorbereitung ist aggressiv. Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe. Enthält Wasserstoffperoxyd. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und vor Licht geschützt lagern.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

0.99 EUR
100%
0.99 EUR
100%
Skvělé :-) perfektní ;-) Je super :-) doporučuji
Krásná barvaLevnýPerfektně chytáŽádné fleky, žluté odstíny, na odrostech není přechod12-ti %
Musí se přikoupit modrý odbarvovací prášekPoměrně malé balení jen 80 mlDá se koupit jen po internetu, či ve starých teta prodejnách, kde mají všechno možné, nejen kosmetiku
0.99 EUR
90%
0.99 EUR
90%


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ