Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Lose  >  Deer Colored Waschmittel mit Seifenbasis 60 Dosen von 3 kg
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Deer Colored Waschmittel mit Seifenbasis 60 Dosen von 3 kg

Eko prací prášek ochrana před ztrátou tvaru, zachování intenzity barvy a pro citlivou pokožku

Deer Colored Waschmittel mit Seifenbasis 60 Dosen von 3 kg
Unser Preis
9.25 EUR zuzüglich MwSt. 
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 9.25 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1810118
Der Strichcode EAN:8592613579339
Hersteller:Schicht s.r.o.
De Marke:Jelen®  (web)
Jelen®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie
  • Jelen hält 60 Wäschen pro 10 Liter Wasser aus, es braucht nur 50g Pulver.
  • Die Wäsche nicht vorher umrühren, einweichen oder kochen.
  • Die Wäsche mit Deer in warmem, lauwarmem und schließlich kaltem Wasser einweichen.
Inhaltsstoffe

15 % oder mehr, jedoch weniger als 30 %: Seife, 5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 %: anionische Tenside, nichtionische Tenside, Zeolithe, Enzyme, Parfüm, Farbübertragungsinhibitor

Hinweis

Halten Sie sie trocken, um einen guten Kampf mit dem Hirsch zu gewährleisten.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Deer Colored Waschmittel mit Seifenbasis 60 Dosen von 3 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie
  • Jelen hält 60 Wäschen pro 10 Liter Wasser aus, es braucht nur 50g Pulver.
  • Die Wäsche nicht vorher umrühren, einweichen oder kochen.
  • Die Wäsche mit Deer in warmem, lauwarmem und schließlich kaltem Wasser einweichen.
Inhaltsstoffe

15 % oder mehr, jedoch weniger als 30 %: Seife, 5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 %: anionische Tenside, nichtionische Tenside, Zeolithe, Enzyme, Parfüm, Farbübertragungsinhibitor

Hinweis

Halten Sie sie trocken, um einen guten Kampf mit dem Hirsch zu gewährleisten.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ