Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Weichspüler  >  Lenor Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zedernweichmacher 25 Dosen von 750 ml
ausverkauft

Lenor Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zedernweichmacher 25 Dosen von 750 ml

s vůní jarních květin a přírodními tóny pačule a bílého cedru

-8%

Lenor Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zedernweichmacher 25 Dosen von 750 ml
Unser Preis
1.69 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.14 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.83 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.69 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1700172
Der Strichcode EAN:8001090207494
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Lenor®  (web)
Lenor®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Geben Sie den Lenor-Weichspüler vor dem Waschen in den entsprechenden Behälter der Waschmaschine. Bei Temperaturen unter 25°C lagern.

Inhaltsstoffe

Benzisothiazolinon, Parfüm, Alpha-IsoMethyl-Ionon, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool, 5-15% kationische Tenside.

Hinweis

Flüssiger Weichspüler kann die Entflammbarkeit von Materialien erhöhen. Wenn Sie mehr als die empfohlene Menge verwenden, kann sich die Wirkung verstärken. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für: 1) Nachtwäsche für Kinder oder Kleidung, die als schwer entflammbar gekennzeichnet ist, da das Produkt deren Flammfestigkeit herabsetzen kann 2) Kleidung aus langflorigen Materialien (wie Fleece, Velours, Chenille und Frottee) Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Bei Augenkontakt die Augen gründlich mit Wasser ausspülen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Lenor Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zedernweichmacher 25 Dosen von 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Geben Sie den Lenor-Weichspüler vor dem Waschen in den entsprechenden Behälter der Waschmaschine. Bei Temperaturen unter 25°C lagern.

Inhaltsstoffe

Benzisothiazolinon, Parfüm, Alpha-IsoMethyl-Ionon, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool, 5-15% kationische Tenside.

Hinweis

Flüssiger Weichspüler kann die Entflammbarkeit von Materialien erhöhen. Wenn Sie mehr als die empfohlene Menge verwenden, kann sich die Wirkung verstärken. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für: 1) Nachtwäsche für Kinder oder Kleidung, die als schwer entflammbar gekennzeichnet ist, da das Produkt deren Flammfestigkeit herabsetzen kann 2) Kleidung aus langflorigen Materialien (wie Fleece, Velours, Chenille und Frottee) Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Bei Augenkontakt die Augen gründlich mit Wasser ausspülen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ