Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Liquid  >  Lovela Farbige Wäsche Hypoallergenes Flüssigwaschmittel 50 Dosen 4,5 l
ausverkauft

Lovela Farbige Wäsche Hypoallergenes Flüssigwaschmittel 50 Dosen 4,5 l

bezpečný pro pokožku novorozenců a malých dětí, dermatologicky testováno

-8%

Lovela Farbige Wäsche Hypoallergenes Flüssigwaschmittel 50 Dosen 4,5 l
Unser Preis
9.06 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.75 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
9.81 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 9.06 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:06580
Der Strichcode EAN:5900627071078
Hersteller:Reckitt Benckiser
De Marke:Lovela  (web)
Lovela
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Určení:Citlivá
Verwenden Sie

Sortieren Sie die Wäsche nach Farbe und Verschmutzungsgrad. Weichen Sie stark verschmutzte Windeln und Kleidung vor dem Waschen 30 Minuten lang in Lovela-Gel ein. Spülen Sie verschmutzte Windeln vor dem Waschen mit kaltem Wasser aus. Beim Waschen mit der Hand lösen Sie das Gel zunächst gründlich in Wasser auf. Wenn Sie Windeln und Kleidung waschen, stellen Sie die Waschmaschine auf das Programm "Einweichen wiederholen" ein.

Inhaltsstoffe

5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 % anionische Tenside, weniger als 5 % nichtionische Tenside, Phosphonate, Seifen, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Parfüm.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
9.06 EUR
100%
9.06 EUR
100%
Lovela je super už dlouho
9.06 EUR
100%
Pro mě ideální prací prostředek pro děti. Peru v něm již 4 roky a bez jakýchkoliv problémů. A navíc krásně voní
9.06 EUR
100%
9.06 EUR
100%
123
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Lovela Farbige Wäsche Hypoallergenes Flüssigwaschmittel 50 Dosen 4,5 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Určení:Citlivá
Verwenden Sie

Sortieren Sie die Wäsche nach Farbe und Verschmutzungsgrad. Weichen Sie stark verschmutzte Windeln und Kleidung vor dem Waschen 30 Minuten lang in Lovela-Gel ein. Spülen Sie verschmutzte Windeln vor dem Waschen mit kaltem Wasser aus. Beim Waschen mit der Hand lösen Sie das Gel zunächst gründlich in Wasser auf. Wenn Sie Windeln und Kleidung waschen, stellen Sie die Waschmaschine auf das Programm "Einweichen wiederholen" ein.

Inhaltsstoffe

5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 % anionische Tenside, weniger als 5 % nichtionische Tenside, Phosphonate, Seifen, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Parfüm.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

9.06 EUR
100%
9.06 EUR
100%
Lovela je super už dlouho
9.06 EUR
100%
Pro mě ideální prací prostředek pro děti. Peru v něm již 4 roky a bez jakýchkoliv problémů. A navíc krásně voní
9.06 EUR
100%
9.06 EUR
100%
123


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ