>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Waschmitteltabletten  >  Persil Eco Power Bars Farbkapseln zum Waschen von Buntwäsche 24 Dosen
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Persil Eco Power Bars Farbkapseln zum Waschen von Buntwäsche 24 Dosen

-7%

Persil Eco Power Bars Farbkapseln zum Waschen von Buntwäsche 24 Dosen
Unser Preis
11.71 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.9 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
12.61 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 11.71 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2107462
Der Strichcode EAN:9000101529579
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Persil  (web)
Henkel Persil
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Geben Sie eine Tablette für normale Waschladungen und zwei Tabletten für große Wäschemengen oder stark verschmutzte Kleidung. Legen Sie die Tablette einfach hinten in die Trommel der Waschmaschine und beladen Sie die Wäsche. Das Waschmittel kann bei allen Wassertemperaturen verwendet werden, auch bei kaltem Wasser.

15-30 % anionische Tenside, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis; 5-15 % Zeolithe; <5 % nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Phosphonate, Seifen; optische Aufheller; Enzyme, Duftstoffe (Benzylsalicylat, Linalool, HexylCinnamal).

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Persil Eco Power Bars Farbkapseln zum Waschen von Buntwäsche 24 Dosen

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Geben Sie eine Tablette für normale Waschladungen und zwei Tabletten für große Wäschemengen oder stark verschmutzte Kleidung. Legen Sie die Tablette einfach hinten in die Trommel der Waschmaschine und beladen Sie die Wäsche. Das Waschmittel kann bei allen Wassertemperaturen verwendet werden, auch bei kaltem Wasser.

15-30 % anionische Tenside, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis; 5-15 % Zeolithe; <5 % nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Phosphonate, Seifen; optische Aufheller; Enzyme, Duftstoffe (Benzylsalicylat, Linalool, HexylCinnamal).

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ