Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Waschmitteltabletten  >  Persil Discs Deep Clean 4in1 Universal-Waschkapseln 13 Dosen
ausverkauft

Persil Discs Deep Clean 4in1 Universal-Waschkapseln 13 Dosen

New
-5%

Persil Discs Deep Clean 4in1 Universal-Waschkapseln 13 Dosen
Unser Preis
6.31 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.33 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
6.64 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 6.31 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2404027
Der Strichcode EAN:9000101800074
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Persil  (web)
Henkel Persil
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Nicht für Wolle und Seide verwenden. Bei einer Menge von 4,5 kg oder stark verschmutzter Wäsche 2 Kapseln verwenden. Für alle Wasserhärtegrade geeignet.

Inhaltsstoffe

15 - 30 %: anionische Tenside, nichtionische Tenside, 5 - 15 %: Seife, < 5 %: Phosphonate, Add.Ingred: Enzyme, optische Aufheller, Duftstoffe, Alpha-HexylCinnamaldehyd, Linalool Die im Online-Shop aufgeführten Inhaltsstoffe können von den Inhaltsstoffen auf der Verpackung abweichen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Persil Discs Deep Clean 4in1 Universal-Waschkapseln 13 Dosen

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Nicht für Wolle und Seide verwenden. Bei einer Menge von 4,5 kg oder stark verschmutzter Wäsche 2 Kapseln verwenden. Für alle Wasserhärtegrade geeignet.

Inhaltsstoffe

15 - 30 %: anionische Tenside, nichtionische Tenside, 5 - 15 %: Seife, < 5 %: Phosphonate, Add.Ingred: Enzyme, optische Aufheller, Duftstoffe, Alpha-HexylCinnamaldehyd, Linalool Die im Online-Shop aufgeführten Inhaltsstoffe können von den Inhaltsstoffen auf der Verpackung abweichen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ