>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Lose  >  Rex 3x Action Mittelmeer Frische Pro-Color Waschpulver für farbige Wäsche 60 Dosen von 4,5 kg
ausverkauft

Rex 3x Action Mittelmeer Frische Pro-Color Waschpulver für farbige Wäsche 60 Dosen von 4,5 kg

univerzální prací prostředek na barevné prádlo vhodný pro všechny druhy praček a na ruční praní

-2%

Rex 3x Action Mittelmeer Frische Pro-Color Waschpulver für farbige Wäsche 60 Dosen von 4,5 kg
Unser Preis
8.03 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.16 EUR (2%)
Der Preis in unseren Geschäft
8.19 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 8.03 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:84487
Der Strichcode EAN:9000100968157
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Rex  (web)
Henkel Rex
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Bei Augenkontakt gründlich mit viel Wasser ausspülen. Nach der Anwendung spülen Sie Ihre Hände ab und trocknen sie ab. Personen mit empfindlicher Haut sollten einen längeren Kontakt mit dem Produkt vermeiden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht auf Wolle und Seide verwenden. Nach dem Händewaschen die Hände gründlich mit Wasser abspülen und mit einer geeigneten Kosmetikcreme behandeln. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und diesen Behälter oder dieses Etikett vorzeigen.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Rex 3x Action Mittelmeer Frische Pro-Color Waschpulver für farbige Wäsche 60 Dosen von 4,5 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Bei Augenkontakt gründlich mit viel Wasser ausspülen. Nach der Anwendung spülen Sie Ihre Hände ab und trocknen sie ab. Personen mit empfindlicher Haut sollten einen längeren Kontakt mit dem Produkt vermeiden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht auf Wolle und Seide verwenden. Nach dem Händewaschen die Hände gründlich mit Wasser abspülen und mit einer geeigneten Kosmetikcreme behandeln. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und diesen Behälter oder dieses Etikett vorzeigen.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ