>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Liquid  >  Surf Color & White Mountain Fresh & Jasmine Waschgel für Bunt- und Weißwäsche 40 Dosen 2 l
ausverkauft

Surf Color & White Mountain Fresh & Jasmine Waschgel für Bunt- und Weißwäsche 40 Dosen 2 l

Aktionsrabatte
-3%

Surf Color & White Mountain Fresh & Jasmine Waschgel für Bunt- und Weißwäsche 40 Dosen 2 l
Unser Preis
4.44 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.15 EUR (3%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.59 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.44 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2301012
Der Strichcode EAN:8720181128479
Hersteller:Unilever
De Marke:Surf  (web)
Surf
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Nicht auf Wolle und Seide verwenden. Für die Dosierung siehe Verpackung.

5-15%: anionische Tenside, <5%: nichtionische Tenside, Seife, Parfüm, Phosphonate, Polycarboxylate, Enzyme, Citronellol, Hydroxycitronellal, Limonene, Methylisothiazolinon, Octylisothiazolinon.

Surf wählt einzelne Düfte aus und kombiniert sie zu einzigartigen Kompositionen. Surf-Waschmittel bieten nicht nur Waschkraft, sondern auch einen lang anhaltenden frischen Duft. Unsere Philosophie ist es, Düfte zu kreieren, die Sie die Sorgen des Alltags vergessen lassen. Die aromatischen Kompositionen, aus denen Surf besteht, verleihen den gewaschenen Gegenständen Einzigartigkeit und machen sie nicht nur sauber, sondern auch voller Frische und mit einem schönen Duft.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
4.44 EUR
100%
Ověřená kvalita prášku.
4.44 EUR
100%
Doporucuji
Výborný vyrobek
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Surf Color & White Mountain Fresh & Jasmine Waschgel für Bunt- und Weißwäsche 40 Dosen 2 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Nicht auf Wolle und Seide verwenden. Für die Dosierung siehe Verpackung.

5-15%: anionische Tenside, <5%: nichtionische Tenside, Seife, Parfüm, Phosphonate, Polycarboxylate, Enzyme, Citronellol, Hydroxycitronellal, Limonene, Methylisothiazolinon, Octylisothiazolinon.

Surf wählt einzelne Düfte aus und kombiniert sie zu einzigartigen Kompositionen. Surf-Waschmittel bieten nicht nur Waschkraft, sondern auch einen lang anhaltenden frischen Duft. Unsere Philosophie ist es, Düfte zu kreieren, die Sie die Sorgen des Alltags vergessen lassen. Die aromatischen Kompositionen, aus denen Surf besteht, verleihen den gewaschenen Gegenständen Einzigartigkeit und machen sie nicht nur sauber, sondern auch voller Frische und mit einem schönen Duft.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.44 EUR
100%
Ověřená kvalita prášku.
4.44 EUR
100%
Doporucuji
Výborný vyrobek


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ