Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Waschmitteltabletten  >  Woolite Delicate Pro-New Gelkapseln für empfindliche Wäsche 22 x 24 ml
ausverkauft

Woolite Delicate Pro-New Gelkapseln für empfindliche Wäsche 22 x 24 ml

-5%

Woolite Delicate Pro-New Gelkapseln für empfindliche Wäsche 22 x 24 ml
Unser Preis
3.22 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.18 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.4 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.22 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:50941
Der Strichcode EAN:8592326015117
Hersteller:Reckitt Benckiser
De Marke:Woolite  (web)
Woolite
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Die Kapseln lösen sich direkt in der Wäsche auf. Empfohlene Dosierung für alle Wasserhärten. 1 Kapsel pro 1 Waschgang. Verwenden Sie 2 Kapseln bei stark verschmutzter Wäsche. Legen Sie die Kapsel direkt in die Trommel der Waschmaschine, bevor Sie die Wäsche einfüllen.

Stechen Sie die Kapsel nicht an.

Hinweis

Direkter Kontakt mit dem Inhalt der Kapsel kann zu Augen- und Hautreizungen führen. Wenn das Kind die Kapsel in den Mund nimmt, entfernen Sie sie sofort. Wenn der Inhalt der Kapsel ausgelaufen ist, spülen Sie den Mund des Kindes gründlich mit Wasser aus und geben Sie ihm reichlich Wasser zu trinken. Nur mit trockenen Händen verwenden. Waschen und trocknen Sie sich nach dem Gebrauch die Hände.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Woolite Delicate Pro-New Gelkapseln für empfindliche Wäsche 22 x 24 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Die Kapseln lösen sich direkt in der Wäsche auf. Empfohlene Dosierung für alle Wasserhärten. 1 Kapsel pro 1 Waschgang. Verwenden Sie 2 Kapseln bei stark verschmutzter Wäsche. Legen Sie die Kapsel direkt in die Trommel der Waschmaschine, bevor Sie die Wäsche einfüllen.

Stechen Sie die Kapsel nicht an.

Hinweis

Direkter Kontakt mit dem Inhalt der Kapsel kann zu Augen- und Hautreizungen führen. Wenn das Kind die Kapsel in den Mund nimmt, entfernen Sie sie sofort. Wenn der Inhalt der Kapsel ausgelaufen ist, spülen Sie den Mund des Kindes gründlich mit Wasser aus und geben Sie ihm reichlich Wasser zu trinken. Nur mit trockenen Händen verwenden. Waschen und trocknen Sie sich nach dem Gebrauch die Hände.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ