Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Liquid  >  Woolite Extra Color Waschgel für farbige Wäsche behält eine Farbintensität von 1,5 l bei
ausverkauft

Woolite Extra Color Waschgel für farbige Wäsche behält eine Farbintensität von 1,5 l bei

-11%

Woolite Extra Color Waschgel für farbige Wäsche behält eine Farbintensität von 1,5 l bei
Unser Preis
3.84 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.46 EUR (11%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.3 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.84 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:06589
Der Strichcode EAN:5900627020151
Hersteller:Reckitt Benckiser
De Marke:Woolite  (web)
Woolite
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie
  • Für alle Wasserhärtegrade.
  • Beachten Sie immer die Waschanleitung auf dem Etikett des Kleidungsstücks.
  • Waschen Sie neue Kleidung separat.

oder direkt in die Trommel der Waschmaschine. Wählen Sie dann das Waschprogramm und schalten Sie die Waschmaschine ein. Gleichzeitig sollten Sie immer die Informationen auf den Etiketten von Kleidung und anderen Textilien lesen und beachten. Sie werden mit schöner, sauberer und glänzender Wäsche belohnt.

Inhaltsstoffe

5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 % anionische Tenside. Weniger als 5% nichtionische Tenside, Seifen, Enzyme, Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Parfüm, Linalool, Limonen, Geraniol, Citronellol

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Woolite Extra Color Waschgel für farbige Wäsche behält eine Farbintensität von 1,5 l bei

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie
  • Für alle Wasserhärtegrade.
  • Beachten Sie immer die Waschanleitung auf dem Etikett des Kleidungsstücks.
  • Waschen Sie neue Kleidung separat.

oder direkt in die Trommel der Waschmaschine. Wählen Sie dann das Waschprogramm und schalten Sie die Waschmaschine ein. Gleichzeitig sollten Sie immer die Informationen auf den Etiketten von Kleidung und anderen Textilien lesen und beachten. Sie werden mit schöner, sauberer und glänzender Wäsche belohnt.

Inhaltsstoffe

5 % oder mehr, jedoch weniger als 15 % anionische Tenside. Weniger als 5% nichtionische Tenside, Seifen, Enzyme, Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Parfüm, Linalool, Limonen, Geraniol, Citronellol

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ