Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Toilettenreiniger und Desinfektion  >  Tabletten, Vorhänge  >  Bref Power Aktiv 4 Formula Ocean Breeze WC-Block für hygienische Sauberkeit und Frische Ihrer Toilette, färbt Wasser 3 x 50 g, Megapack
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Bref Power Aktiv 4 Formula Ocean Breeze WC-Block für hygienische Sauberkeit und Frische Ihrer Toilette, färbt Wasser 3 x 50 g, Megapack

-9%

Bref Power Aktiv 4 Formula Ocean Breeze WC-Block für hygienische Sauberkeit und Frische Ihrer Toilette, färbt Wasser 3 x 50 g, Megapack
Unser Preis
3.67 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.36 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.03 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.67 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:70234
Der Strichcode EAN:9000100753401
Hersteller:SchwarzkSchwarzkopf & Henkel, Germanyopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Bref  (web)
Henkel Bref
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Legen Sie das Produkt einfach unter den Rand der Toilettenschüssel, stellen Sie es auf den Wasserstrahl und spüren Sie die Frische und Sauberkeit Ihrer Toilette bei jeder Spülung! Hält bis zu 250 Spülungen.

Inhaltsstoffe

>30% anionisches Tensid, 5-15% nichtionisches Tensid. Sonstige Bestandteile: Parfüm (Citral, Limonen).

Hinweis

Es reizt die Haut. Gefahr von schweren Augenschäden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und diesen Behälter oder dieses Etikett vorzeigen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
3.67 EUR
100%
Vyhovuje
3.67 EUR
100%
příjemná vůnědlouho vydrží
3.67 EUR
100%
3.67 EUR
90%
3.67 EUR
80%
paráda
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bref Power Aktiv 4 Formula Ocean Breeze WC-Block für hygienische Sauberkeit und Frische Ihrer Toilette, färbt Wasser 3 x 50 g, Megapack

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

Legen Sie das Produkt einfach unter den Rand der Toilettenschüssel, stellen Sie es auf den Wasserstrahl und spüren Sie die Frische und Sauberkeit Ihrer Toilette bei jeder Spülung! Hält bis zu 250 Spülungen.

Inhaltsstoffe

>30% anionisches Tensid, 5-15% nichtionisches Tensid. Sonstige Bestandteile: Parfüm (Citral, Limonen).

Hinweis

Es reizt die Haut. Gefahr von schweren Augenschäden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und diesen Behälter oder dieses Etikett vorzeigen.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.67 EUR
100%
Vyhovuje
3.67 EUR
100%
příjemná vůnědlouho vydrží
3.67 EUR
100%
3.67 EUR
90%
3.67 EUR
80%
paráda
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ