Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Toilettenreiniger und Desinfektion  >  Reiniger  >  Domestos 24h Pine Fresh flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel 750 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Domestos 24h Pine Fresh flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel 750 ml

Slak- Aktionsrabatte
Domestos 24h Pine Fresh flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel 750 ml
Unser Preis
1.51 EUR zuzüglich MwSt. 
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.51 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:01993
Der Strichcode EAN:5996037079797
Hersteller:Unilever
De Marke:Domestos  (web)
Domestos
Artikelbeschreibung
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Verwenden Sie
 • Kindersicherer Verschluss!
Öffnen: Drücken Sie die Flächen auf beiden Seiten des Verschlusses zusammen und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
Nach dem Gebrauch: Schließen Sie die Kappe vorsichtig, bis Sie ein Klicken hören.
Unverdünnt
intensive Desinfektion:
 • Toilettenschüsseln und Toiletten: unter den Rand auftragen (ca. 80 ml) und 15 Minuten einwirken lassen. Für eine noch effektivere Keim- und Fleckenentfernung über Nacht einwirken lassen.
 • Abflüsse in Küche und Bad: zur Desinfektion und Beseitigung unangenehmer Gerüche in den Abfluss gießen und 5 Minuten einwirken lassen.
 • Waschbecken: in den Ab- und Überlauf gießen und 5 Minuten einwirken lassen, dann gründlich ausspülen.
Verdünnt
desinfektion:
 • Fußböden und Arbeitsflächen: 120 ml Domestos auf 5 l Wasser geben. Spülen ist nicht erforderlich. Nicht unverdünnt auf Böden verwenden.
 • Spülschwämme und -tücher: 120 ml Domestos in einen halb mit Wasser gefüllten Eimer geben und 30 Minuten lang einweichen lassen.
bleichen:
 • 20 ml Domestos auf 5 Liter Wasser geben und über Nacht einweichen, dann gründlich ausspülen. Verwenden Sie immer einen Plastikbehälter. Geeignet für die Verwendung in Haushalten mit Klärgruben. 1 Verschlusskappe = 15 ml.
klärgruben:
 • 20 ml hinzufügen.
Inhaltsstoffe

Desinfektionsmittel: Natriumhypochlorit 4,5 g/100g, weniger als 5% Chlorbleichmittel (Natriumhypochlorit), nichtionische Tenside, kationische Tenside, Seife, Parfüm

Hinweis

Die Desinfektionsmittel von Domestos sind auf die Beseitigung von Bakterien, Viren und Schimmelpilzen spezialisiert. Sie sind zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für alle geworden, die ihre Wohnung perfekt sauber halten wollen. Die Kunden schätzen die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit der Produkte. Domestos ist Teil von Unilever. Sie vereint mehr als 400 Marken mit dem breitesten Produktportfolio, das von Haushalts- und Körperpflegeprodukten bis hin zu Lebensmitteln reicht. Dazu gehören Dove, Lipton und Míša-Eiscreme.

Sicherheitshinweis

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.51 EUR
100%
Používám ho již roky na wc, do výlevek a občas ředěný na podlahy. Jsem zcela spokojená. Výhodou je, že se v případě podlahy již nemusí oplachovat.
1.51 EUR
100%
Jsem s timto produktem spokojena
1.51 EUR
100%
dobře čistí
1.51 EUR
100%
Domestos-klasika. Skvěle desinfikuje a čistí.
1.51 EUR
100%
Občas je potřeba pro desinfekci sprchového koutu a toaletní mísy či nástavce použít i tento výrobek.
123
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Domestos 24h Pine Fresh flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie
 • Kindersicherer Verschluss!
Öffnen: Drücken Sie die Flächen auf beiden Seiten des Verschlusses zusammen und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
Nach dem Gebrauch: Schließen Sie die Kappe vorsichtig, bis Sie ein Klicken hören.
Unverdünnt
intensive Desinfektion:
 • Toilettenschüsseln und Toiletten: unter den Rand auftragen (ca. 80 ml) und 15 Minuten einwirken lassen. Für eine noch effektivere Keim- und Fleckenentfernung über Nacht einwirken lassen.
 • Abflüsse in Küche und Bad: zur Desinfektion und Beseitigung unangenehmer Gerüche in den Abfluss gießen und 5 Minuten einwirken lassen.
 • Waschbecken: in den Ab- und Überlauf gießen und 5 Minuten einwirken lassen, dann gründlich ausspülen.
Verdünnt
desinfektion:
 • Fußböden und Arbeitsflächen: 120 ml Domestos auf 5 l Wasser geben. Spülen ist nicht erforderlich. Nicht unverdünnt auf Böden verwenden.
 • Spülschwämme und -tücher: 120 ml Domestos in einen halb mit Wasser gefüllten Eimer geben und 30 Minuten lang einweichen lassen.
bleichen:
 • 20 ml Domestos auf 5 Liter Wasser geben und über Nacht einweichen, dann gründlich ausspülen. Verwenden Sie immer einen Plastikbehälter. Geeignet für die Verwendung in Haushalten mit Klärgruben. 1 Verschlusskappe = 15 ml.
klärgruben:
 • 20 ml hinzufügen.
Inhaltsstoffe

Desinfektionsmittel: Natriumhypochlorit 4,5 g/100g, weniger als 5% Chlorbleichmittel (Natriumhypochlorit), nichtionische Tenside, kationische Tenside, Seife, Parfüm

Hinweis

Die Desinfektionsmittel von Domestos sind auf die Beseitigung von Bakterien, Viren und Schimmelpilzen spezialisiert. Sie sind zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für alle geworden, die ihre Wohnung perfekt sauber halten wollen. Die Kunden schätzen die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit der Produkte. Domestos ist Teil von Unilever. Sie vereint mehr als 400 Marken mit dem breitesten Produktportfolio, das von Haushalts- und Körperpflegeprodukten bis hin zu Lebensmitteln reicht. Dazu gehören Dove, Lipton und Míša-Eiscreme.

Sicherheitshinweis

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.51 EUR
100%
Používám ho již roky na wc, do výlevek a občas ředěný na podlahy. Jsem zcela spokojená. Výhodou je, že se v případě podlahy již nemusí oplachovat.
1.51 EUR
100%
Jsem s timto produktem spokojena
1.51 EUR
100%
dobře čistí
1.51 EUR
100%
Domestos-klasika. Skvěle desinfikuje a čistí.
1.51 EUR
100%
Občas je potřeba pro desinfekci sprchového koutu a toaletní mísy či nástavce použít i tento výrobek.
123
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ