Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Badezimmer und Küchen  >  Badezimmer, Küchen  >  Madel Floorsan konzentriertes Entfettungs- und Waschmittel 5 l
ausverkauft

Madel Floorsan konzentriertes Entfettungs- und Waschmittel 5 l

-7%

Madel Floorsan konzentriertes Entfettungs- und Waschmittel 5 l
Unser Preis
9.88 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.75 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
10.63 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 9.88 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1601888
Der Strichcode EAN:8002295002211
Hersteller:Madel S.p.a. Italy
De Marke:Madel® Floorsan  (web)
Madel® Floorsan
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Inhaltsstoffe

Wasser, ppg-2-MethylEther, TetraPotassiumpyrophosphat, c9-11-Pareth 5.5, Alkohole, c12-13, verzweigt und linear, ethoxyliert, Undeceth-5, quaternäres c12-14-Alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid, Phenoxyethanol, (z)-Octadec-9-enylamin, ethoxyliert (>2.5eo), propoxyliert(>2.5po), 2-Aminoethanol, Parfüm, Linalool, Polydimethylsiloxan

Hinweis

Seien Sie bei der Verwendung des Reinigers vorsichtig und vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. 

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Madel Floorsan konzentriertes Entfettungs- und Waschmittel 5 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Inhaltsstoffe

Wasser, ppg-2-MethylEther, TetraPotassiumpyrophosphat, c9-11-Pareth 5.5, Alkohole, c12-13, verzweigt und linear, ethoxyliert, Undeceth-5, quaternäres c12-14-Alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid, Phenoxyethanol, (z)-Octadec-9-enylamin, ethoxyliert (>2.5eo), propoxyliert(>2.5po), 2-Aminoethanol, Parfüm, Linalool, Polydimethylsiloxan

Hinweis

Seien Sie bei der Verwendung des Reinigers vorsichtig und vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. 

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ