Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Teppiche und Polster  >  Frosch Eco Teppich- und Polsterspray 500 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Frosch Eco Teppich- und Polsterspray 500 ml

New
-8%

Frosch Eco Teppich- und Polsterspray 500 ml
Unser Preis
4.17 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.34 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.51 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.17 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2403285
Der Strichcode EAN:4001499965715
Hersteller:Erdal Rex GmbH - Německo
De Marke:Frosch®  (web)
Frosch®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Typ produktu:Přírodní produkt
Verwenden Sie

Vorbereitung: Entfernen Sie allen losen Schmutz. Wischen Sie Flüssigkeiten mit einem saugfähigen Tuch ab. Prüfen Sie die Farbechtheit an einer unauffälligen Stelle.

Anwendung: Drehen Sie die Düse zum Öffnen. Auf ein Tuch sprühen und auf den Fleck auftragen. Kurz anlassen. Bearbeiten Sie den Fleck von außen nach innen. Wischen Sie den restlichen losen Schmutz großflächig mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Wiederholen Sie die Anwendung, falls erforderlich. Nicht geeignet für Seide, Samt und wasserempfindliche Stoffe.

Inhaltsstoffe

< 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Frosch Eco Teppich- und Polsterspray 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Typ produktu:Přírodní produkt
Verwenden Sie

Vorbereitung: Entfernen Sie allen losen Schmutz. Wischen Sie Flüssigkeiten mit einem saugfähigen Tuch ab. Prüfen Sie die Farbechtheit an einer unauffälligen Stelle.

Anwendung: Drehen Sie die Düse zum Öffnen. Auf ein Tuch sprühen und auf den Fleck auftragen. Kurz anlassen. Bearbeiten Sie den Fleck von außen nach innen. Wischen Sie den restlichen losen Schmutz großflächig mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Wiederholen Sie die Anwendung, falls erforderlich. Nicht geeignet für Seide, Samt und wasserempfindliche Stoffe.

Inhaltsstoffe

< 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ