Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Liquid  >  Lenor 2in1 Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zeder flüssigem Waschgel für weißes Leinen 18 Dosen 990 ml
ausverkauft

Lenor 2in1 Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zeder flüssigem Waschgel für weißes Leinen 18 Dosen 990 ml

-9%

Lenor 2in1 Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zeder flüssigem Waschgel für weißes Leinen 18 Dosen 990 ml
Unser Preis
5.02 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.48 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
5.5 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 5.02 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2005553
Der Strichcode EAN:8001841615493
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Lenor®  (web)
Lenor®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Inhaltsstoffe

5-15% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phosphonate, Seifen, Enzyme, optische Aufheller, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Duftstoffe, Alpha-IsoMethyl-Ionon
Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool.

Hinweis

Verursacht schwere Augenreizungen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Entfernen Sie die Kontaktlinsen, wenn sie drin sind und sich leicht herausnehmen lassen. Weiter abspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt aufsuchen/behandeln lassen. Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, halten Sie die Produktverpackung oder das Etikett bereit.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Lenor 2in1 Spring Awakening Duft von Frühlingsblumen, Patschuli und Zeder flüssigem Waschgel für weißes Leinen 18 Dosen 990 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Inhaltsstoffe

5-15% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phosphonate, Seifen, Enzyme, optische Aufheller, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Duftstoffe, Alpha-IsoMethyl-Ionon
Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool.

Hinweis

Verursacht schwere Augenreizungen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Entfernen Sie die Kontaktlinsen, wenn sie drin sind und sich leicht herausnehmen lassen. Weiter abspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt aufsuchen/behandeln lassen. Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, halten Sie die Produktverpackung oder das Etikett bereit.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ