Hauptseite  >  Hobby & Garten  >  Stavebniny  >  Klebstoffe, Dichtstoffe, Silicone  >  Klebstoffe  >  Sekunden  >  Uniflex Universal Sofortkleber 3 g
ausverkauft

Uniflex Universal Sofortkleber 3 g

-6%

Uniflex Universal Sofortkleber 3 g
Unser Preis
0.63 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.04 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
0.67 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 0.63 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1700419
Der Strichcode EAN:8591235069860
Hersteller:Barvy a laky Hostivař a.s.
De Marke:Uniflex®  (web)
Uniflex®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Tragen Sie einen Tropfen Klebstoff auf ca. 2,5 cm2 auf eine der Klebeflächen auf. Verbinden Sie dann die beiden Klebeflächen und drücken Sie sie für einige Sekunden gegeneinander. Halten Sie die Auftragsspitze der Tube sauber und entfernen Sie überschüssigen Klebstoff mit einem Tuch oder einer Serviette. Vermeiden Sie den Kontakt des Klebstoffs mit Ihren Fingern. Wenn die Haut zusammengeklebt ist, reißen Sie die Haut nicht auseinander! Befeuchten Sie die betroffene Stelle mit warmem Seifenwasser und schälen Sie sie vorsichtig mit einem steifen Gegenstand, z. B. einem Löffel, ab. 

Inhaltsstoffe

Gefährliche Bestandteile: Ethyl-(2-Cyanoacrylat).

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Uniflex Universal Sofortkleber 3 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Tragen Sie einen Tropfen Klebstoff auf ca. 2,5 cm2 auf eine der Klebeflächen auf. Verbinden Sie dann die beiden Klebeflächen und drücken Sie sie für einige Sekunden gegeneinander. Halten Sie die Auftragsspitze der Tube sauber und entfernen Sie überschüssigen Klebstoff mit einem Tuch oder einer Serviette. Vermeiden Sie den Kontakt des Klebstoffs mit Ihren Fingern. Wenn die Haut zusammengeklebt ist, reißen Sie die Haut nicht auseinander! Befeuchten Sie die betroffene Stelle mit warmem Seifenwasser und schälen Sie sie vorsichtig mit einem steifen Gegenstand, z. B. einem Löffel, ab. 

Inhaltsstoffe

Gefährliche Bestandteile: Ethyl-(2-Cyanoacrylat).

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ