>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Universalreiniger  >  Sidolux Universal Soda Green Traubenwaschmittel für alle abwaschbaren Oberflächen und Böden 1 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Sidolux Universal Soda Green Traubenwaschmittel für alle abwaschbaren Oberflächen und Böden 1 l

-4%

Sidolux Universal Soda Green Traubenwaschmittel für alle abwaschbaren Oberflächen und Böden 1 l
Unser Preis
1.81 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.07 EUR (4%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.88 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.81 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1700214
Der Strichcode EAN:5902986204067
Hersteller:Lakma Polská republika
De Marke:LAKMA Sidolux®  (web)
LAKMA Sidolux®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

gießen Sie 1,5 Kappen des Produkts in 5 l Wasser. Verwenden Sie einen Mopp oder ein Tuch, um die Oberfläche mit dieser Lösung zu reinigen. Bei starker Verschmutzung die Oberfläche mit unverdünntem, auf einen Schwamm oder Lappen aufgetragenen Mittel waschen. 

Beim Wischen mit einem Mopp empfehlen wir die Verwendung von heißem Wasser, um den Boden perfekt zu reinigen.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.81 EUR
100%
Doporučuji, dělá to co má a zároveň krásně voní. Navíc je za rozumnou cenu.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Sidolux Universal Soda Green Traubenwaschmittel für alle abwaschbaren Oberflächen und Böden 1 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

gießen Sie 1,5 Kappen des Produkts in 5 l Wasser. Verwenden Sie einen Mopp oder ein Tuch, um die Oberfläche mit dieser Lösung zu reinigen. Bei starker Verschmutzung die Oberfläche mit unverdünntem, auf einen Schwamm oder Lappen aufgetragenen Mittel waschen. 

Beim Wischen mit einem Mopp empfehlen wir die Verwendung von heißem Wasser, um den Boden perfekt zu reinigen.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.81 EUR
100%
Doporučuji, dělá to co má a zároveň krásně voní. Navíc je za rozumnou cenu.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ