>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Toilettenreiniger und Desinfektion  >  Tabletten, Vorhänge  >  Domestos Power 5+ Blau Wasser Rosa Magnolie Toilette Hartblock 53 g
ausverkauft

Domestos Power 5+ Blau Wasser Rosa Magnolie Toilette Hartblock 53 g

na vodní kámen a dlouhotrvající svěžest vaší toalety

-5%

Domestos Power 5+ Blau Wasser Rosa Magnolie Toilette Hartblock 53 g
Unser Preis
1.58 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.09 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.67 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.58 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1903295
Der Strichcode EAN:8710447467633
Hersteller:Unilever
De Marke:Domestos  (web)
Domestos
Artikelbeschreibung
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Hängen Sie den Toilettenstein über den Rand der Toilettenschüssel und achten Sie darauf, dass er im Wasserstrahl liegt. Entsorgen Sie den Toilettenblock nach Gebrauch im Müll. Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände.

30 % oder mehr anionische Tenside, weniger als 5 % nichtionische Tenside, Parfüm, aromatische Kohlenwasserstoffe, Phosphate, Citral, Cumarin, Eugenol, D-Limonen, Linalool, Alpha-Isomethylionon, Isoeugenol.

Gehalt an gefährlichen Stoffen.
natriumsalz der DodecylBenzolsulfonsäure; Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy und C14-16-Alken, Natriumsalze; Alkohole, C16-18, ethoxyliert. Für OCEAN: Enthält 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetraMethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Domestos Power 5+ Blau Wasser Rosa Magnolie Toilette Hartblock 53 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Hängen Sie den Toilettenstein über den Rand der Toilettenschüssel und achten Sie darauf, dass er im Wasserstrahl liegt. Entsorgen Sie den Toilettenblock nach Gebrauch im Müll. Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände.

30 % oder mehr anionische Tenside, weniger als 5 % nichtionische Tenside, Parfüm, aromatische Kohlenwasserstoffe, Phosphate, Citral, Cumarin, Eugenol, D-Limonen, Linalool, Alpha-Isomethylionon, Isoeugenol.

Gehalt an gefährlichen Stoffen.
natriumsalz der DodecylBenzolsulfonsäure; Sulfonsäuren, C14-16-Alkanhydroxy und C14-16-Alken, Natriumsalze; Alkohole, C16-18, ethoxyliert. Für OCEAN: Enthält 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetraMethyl-2-naphthyl)ethan-1-on. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ