Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Universalreiniger  >  Mr. Proper Summer Lemon Allzweckreiniger für Böden und harte Oberflächen 1 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Mr. Proper Summer Lemon Allzweckreiniger für Böden und harte Oberflächen 1 l

Aktionsrabatte
-7%

Mr. Proper Summer Lemon Allzweckreiniger für Böden und harte Oberflächen 1 l
Unser Preis
2.27 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.16 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.43 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.27 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:69659
Der Strichcode EAN:8006540919026
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Mr. Proper  (web)
Mr. Proper
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Verdünnt: 60 ml auf 5 l Wasser. Sie müssen nicht abgespült und trocken gewischt werden.
Unverdünnt: Nach Gebrauch die Oberfläche abspülen.

Das verdünnte Produkt ist auch für farbige und lackierte Oberflächen geeignet. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt vor der Anwendung an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen.

Hinweis

Innerhalb von 18 Monaten nach dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum verwenden.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
2.27 EUR
100%
Používám dlouho a jsem spokojená.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Mr. Proper Summer Lemon Allzweckreiniger für Böden und harte Oberflächen 1 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

Verdünnt: 60 ml auf 5 l Wasser. Sie müssen nicht abgespült und trocken gewischt werden.
Unverdünnt: Nach Gebrauch die Oberfläche abspülen.

Das verdünnte Produkt ist auch für farbige und lackierte Oberflächen geeignet. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt vor der Anwendung an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen.

Hinweis

Innerhalb von 18 Monaten nach dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum verwenden.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.27 EUR
100%
Používám dlouho a jsem spokojená.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ