Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Universalreiniger  >  Mr. Proper Professional Zitronen-Allzweckreiniger 5 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Mr. Proper Professional Zitronen-Allzweckreiniger 5 l

Aktionsrabatte
-6%

Mr. Proper Professional Zitronen-Allzweckreiniger 5 l
Unser Preis
10.06 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.66 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
10.72 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 10.06 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:07108
Der Strichcode EAN:8700216250313
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Mr. Proper  (web)
Mr. Proper
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

Dosierung:
30 - 1 Kappe pro 5 Liter Wasser - 60 ml Reinigungsmittel pro 5 Liter Wasser. Reinigungsmittel muss mit Wasser verdünnt werden,
Bei stark verschmutzten Oberflächen kann unverdünntes Reinigungsmittel verwendet werden, Oberflächenflecken werden nach 1-2 Minuten entfernt. und waschen Sie sie dann mit Wasser ab.

Nicht auf porösen Oberflächen, wasserempfindlichen Böden, unbehandeltem, lackiertem oder gewachstem Holz, Kupfer, Messing oder schwarzem Gummi verwenden.Längeren Kontakt mit Edelstahl, Aluminium oder lackierten Oberflächen vermeiden.

Inhaltsstoffe

< 5% Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Phosphonate, Benzisothiazolinon, Duftstoffe, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
10.06 EUR
100%
10.06 EUR
90%
Vlastní zkušenost-bez problému
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Mr. Proper Professional Zitronen-Allzweckreiniger 5 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Verwenden Sie

Dosierung:
30 - 1 Kappe pro 5 Liter Wasser - 60 ml Reinigungsmittel pro 5 Liter Wasser. Reinigungsmittel muss mit Wasser verdünnt werden,
Bei stark verschmutzten Oberflächen kann unverdünntes Reinigungsmittel verwendet werden, Oberflächenflecken werden nach 1-2 Minuten entfernt. und waschen Sie sie dann mit Wasser ab.

Nicht auf porösen Oberflächen, wasserempfindlichen Böden, unbehandeltem, lackiertem oder gewachstem Holz, Kupfer, Messing oder schwarzem Gummi verwenden.Längeren Kontakt mit Edelstahl, Aluminium oder lackierten Oberflächen vermeiden.

Inhaltsstoffe

< 5% Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, Phosphonate, Benzisothiazolinon, Duftstoffe, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

10.06 EUR
100%
10.06 EUR
90%
Vlastní zkušenost-bez problému


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ