Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Teppiche und Polster  >  Herr. Teppich Fleckenentferner 2in1 Spray 500 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Herr. Teppich Fleckenentferner 2in1 Spray 500 ml

-4%

Herr. Teppich Fleckenentferner 2in1 Spray 500 ml
Unser Preis
2.18 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.1 EUR (4%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.28 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.18 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:66242
Der Strichcode EAN:5902986204784
Hersteller:Lakma Polská republika
De Marke:LAKMA Mr. Teppich  (web)
LAKMA Mr. Teppich
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

1. Schaumreiniger auf den trockenen Fleck sprühen.
2. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch. Bei starker Verschmutzung wiederholen Sie den Vorgang bis zur vollständigen Reinigung.
3. Nach dem Trocknen die Oberfläche mit einem Staubsauger absaugen.

Achtung! Testen Sie die Farbechtheit an einer weniger sichtbaren Stelle! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
2.18 EUR
100%
Vynikající sprej na skvrny
2.18 EUR
100%
potřebovala jsem vyčistit sedačku velmi znečištěnoučístí dobře-nutno použít rukavicedobře se s ním pracujemohu doporučit
velmi dobře čistí
nic
2.18 EUR
70%
ještě jsem nepoužila.
2.18 EUR
70%
doporučuji
Na sedačku výborný
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Herr. Teppich Fleckenentferner 2in1 Spray 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

1. Schaumreiniger auf den trockenen Fleck sprühen.
2. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch. Bei starker Verschmutzung wiederholen Sie den Vorgang bis zur vollständigen Reinigung.
3. Nach dem Trocknen die Oberfläche mit einem Staubsauger absaugen.

Achtung! Testen Sie die Farbechtheit an einer weniger sichtbaren Stelle! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.18 EUR
100%
Vynikající sprej na skvrny
2.18 EUR
100%
potřebovala jsem vyčistit sedačku velmi znečištěnoučístí dobře-nutno použít rukavicedobře se s ním pracujemohu doporučit
velmi dobře čistí
nic
2.18 EUR
70%
ještě jsem nepoužila.
2.18 EUR
70%
doporučuji
Na sedačku výborný
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ