Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Badezimmer und Küchen  >  Badezimmer, Küchen  >  Savo Chlorfreies Entfettungsdesinfektionsspray 700 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Savo Chlorfreies Entfettungsdesinfektionsspray 700 ml

odstraní i silné znečištění a mastnotu a zároveň zajišťuje dezinfekci

-7%

Savo Chlorfreies Entfettungsdesinfektionsspray 700 ml
Unser Preis
3.07 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.23 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.3 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.07 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1700344
Der Strichcode EAN:8710908265488
Hersteller:Unilever
De Marke:Savo®  (web)
Savo®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Verwenden Sie

spülen Sie den Reinigungsschwamm oder das Tuch vor dem Gebrauch gründlich mit Wasser aus. Das Produkt auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen und mit einem Schwamm oder Tuch abwischen. Lassen Sie das Produkt für 5 Minuten einwirken, um eine antibakterielle Wirkung zu erzielen. Dann ausspülen.

Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden. Nicht auf Aluminium und Linoleum verwenden. Längeren Kontakt mit Marmor und lackiertem Holz vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen.

Inhaltsstoffe

desinfektionsmittel: Alkyl(C12-C16)benzyldimethylAmmoniumchloride 0,75 g/100 g, weniger als 5 % amphotere Tenside, kationische Tenside, Parfüm, Limonen, Geraniol.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Savo Chlorfreies Entfettungsdesinfektionsspray 700 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Links
Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Links
Verwenden Sie

spülen Sie den Reinigungsschwamm oder das Tuch vor dem Gebrauch gründlich mit Wasser aus. Das Produkt auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen und mit einem Schwamm oder Tuch abwischen. Lassen Sie das Produkt für 5 Minuten einwirken, um eine antibakterielle Wirkung zu erzielen. Dann ausspülen.

Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden. Nicht auf Aluminium und Linoleum verwenden. Längeren Kontakt mit Marmor und lackiertem Holz vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen.

Inhaltsstoffe

desinfektionsmittel: Alkyl(C12-C16)benzyldimethylAmmoniumchloride 0,75 g/100 g, weniger als 5 % amphotere Tenside, kationische Tenside, Parfüm, Limonen, Geraniol.

Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ