Hauptseite  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Badezimmer und Küchen  >  Badezimmer, Küchen  >  Mr. Richtiges professionelles Viakal Mehrzweck-Entkalkungsmittel 750 ml Spray
ausverkauft

Mr. Richtiges professionelles Viakal Mehrzweck-Entkalkungsmittel 750 ml Spray

-5%

Mr. Richtiges professionelles Viakal Mehrzweck-Entkalkungsmittel 750 ml Spray
Unser Preis
2.99 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.15 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.14 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.99 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2008458
Der Strichcode EAN:5413149895980
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Mr. Proper  (web)
Mr. Proper
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Čistič a odstraňovač vodního kamene Viakal Professional je připravený k okamžitému použití ve formě spreje. Zanechává povrchy čisté a ošetřené tak, že zůstávají dlouhodobě lesklé.
Účinný systém polymerů vytváří na povrchu neviditelný ochranný film, který zajišťuje dlouhotrvající lesk. Kyselá pH formule napomáhá předcházet tvorbě vodního kamene.

 • Pomáhá předcházet vzniku stop vodních kapek a zabraňovat usazování vodního kamene
 • Vysoce účinný i v oblastech s velmi tvrdou vodou
 • Zanechává dlouhotrvající lesk
 • Svěží a příjemná vůně
 • Doporučeno pro profesionální použití
Verwenden Sie

Odstraňování vodního kamene z umyvadel, toaletních mís, pisoárů, vodovodních kohoutků, sprchových koutů, koupelen i z kuchyňských spotřebičů

Omezení použití:

 • Nepoužívejte na smaltované a plastové komponenty, satinované povrchy, mramor nebo přírodní kámen, Stříbro, zlato, Měď a hliník
 • Nepoužívejte na horké, poškozené nebo poškrábané povrchy a domácí spotřebiče
 • V případě jakýchkoli pochybností otestujte produkt na malé nenápadné ploše
Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Mr. Richtiges professionelles Viakal Mehrzweck-Entkalkungsmittel 750 ml Spray

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Čistič a odstraňovač vodního kamene Viakal Professional je připravený k okamžitému použití ve formě spreje. Zanechává povrchy čisté a ošetřené tak, že zůstávají dlouhodobě lesklé.
Účinný systém polymerů vytváří na povrchu neviditelný ochranný film, který zajišťuje dlouhotrvající lesk. Kyselá pH formule napomáhá předcházet tvorbě vodního kamene.

 • Pomáhá předcházet vzniku stop vodních kapek a zabraňovat usazování vodního kamene
 • Vysoce účinný i v oblastech s velmi tvrdou vodou
 • Zanechává dlouhotrvající lesk
 • Svěží a příjemná vůně
 • Doporučeno pro profesionální použití
Verwenden Sie

Odstraňování vodního kamene z umyvadel, toaletních mís, pisoárů, vodovodních kohoutků, sprchových koutů, koupelen i z kuchyňských spotřebičů

Omezení použití:

 • Nepoužívejte na smaltované a plastové komponenty, satinované povrchy, mramor nebo přírodní kámen, Stříbro, zlato, Měď a hliník
 • Nepoužívejte na horké, poškozené nebo poškrábané povrchy a domácí spotřebiče
 • V případě jakýchkoli pochybností otestujte produkt na malé nenápadné ploše
Sicherheitshinweis

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ