>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Universalreiniger  >  Savo Desinfektion ohne Chlor Mehrzweckspray 700 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Savo Desinfektion ohne Chlor Mehrzweckspray 700 ml

vhodný na omyvatelné povrchy v celé domácnosti

-8%

Savo Desinfektion ohne Chlor Mehrzweckspray 700 ml
Unser Preis
3.19 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.26 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.45 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.19 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1700342
Der Strichcode EAN:8710908264726
Hersteller:Unilever
De Marke:Savo®  (web)
Savo®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche aufsprühen und mit einem feuchten Tuch abwischen. 5 Minuten einwirken lassen, um die antibakterielle Wirkung zu gewährleisten. Bei starker Verschmutzung 15 Minuten einwirken lassen.

Nicht auf Marmor verwenden. Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden. Wenn Sie ein anderes Produkt auf der Oberfläche verwendet haben, spülen Sie es ab, bevor Sie dieses Produkt verwenden. 

Desinfektionsmittel: Alkyl(C12-C16)benzyldimethylAmmoniumchloride 0,75 g/100 g, weniger als 5 % kationische Tenside, nichtionische Tenside, Phosphate, Parfüm

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
3.19 EUR
100%
Velmi mě překvapil jak funguje, mastnota není problém na jedno setření. Pro mé účely super.
3.19 EUR
100%
Výkonný, spokojenost
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Savo Desinfektion ohne Chlor Mehrzweckspray 700 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche aufsprühen und mit einem feuchten Tuch abwischen. 5 Minuten einwirken lassen, um die antibakterielle Wirkung zu gewährleisten. Bei starker Verschmutzung 15 Minuten einwirken lassen.

Nicht auf Marmor verwenden. Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden. Wenn Sie ein anderes Produkt auf der Oberfläche verwendet haben, spülen Sie es ab, bevor Sie dieses Produkt verwenden. 

Desinfektionsmittel: Alkyl(C12-C16)benzyldimethylAmmoniumchloride 0,75 g/100 g, weniger als 5 % kationische Tenside, nichtionische Tenside, Phosphate, Parfüm

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.19 EUR
100%
Velmi mě překvapil jak funguje, mastnota není problém na jedno setření. Pro mé účely super.
3.19 EUR
100%
Výkonný, spokojenost
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ